Vanaf 1 januari 2015 veranderd de wetgeving rond facturatie. Wij sommen hier alvast de belangrijkste wijzigingen op.

Aftrekbaarheid van de BTW

Vanaf nu is de BTW niet meer opeisbaar of aftrekbaar bij het uitreiken van een factuur. Maar wel bij de levering van het goed, de voltooiing van de dienst of bij betaling.

Wanneer moet ik een factuur uitreiken?

Na de levering van een goed of de voltooiing van een dienst moet je ten laatste op de vijftiende kalenderdag van de volgende maand een factuur uitreiken.

Vermeldingen op de factuur

Naast de factuurdatum moet je vanaf nu ook de datum van de levering van het goed, de voltooiing van de dienst of betaling van een voorschot op de factuur vermelden.

Het is belangrijk dat je deze gegevens correct vermeld. Anders is je factuur ongeldig en kan je klant de factuur dus ook niet inbrengen.