Privacy Statement

Wij en jij

In deze Privacy Statement schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijke en eerlijke communicatie. Als we schrijven over ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’, dan bedoelen we jou als gebruiker van onze online diensten. Dit kan zijn onze online applicatie, onze apps en/of het bezoek aan onze website. Je wordt in deze overeenkomst ook wel de Verwerkingsverantwoordelijke genoemd.

Schrijven we over ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we Greenfield BVBA., handelend onder de naam MoneyCloud.be en gevestigd te 3511 Kuringen, Hommelheide 17, België. Wij zijn in deze overeenkomst de Verwerker.

Belgisch recht

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Belgisch recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Belgische wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de GDPR.

Opslag van persoonlijke gegevens bij ons

Om onze diensten te kunnen leveren aan jou, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze dienst gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, telefoonnummer of bankrekeningnummer bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt voor een gebruikersaccount bij ons, gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met onze helpdesk.

We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke informatie zodat je gebruikt kunt maken van onze online applicatie, websites, apps en aangesloten diensten.

We gebruiken je gegevens onder andere om:

  • Je aan te melden voor een nieuw gebruikersaccount op basis van je naam, e-mailadres en wachtwoord;
  • Leveren van alle diensten om facturen en offertes te kunnen maken en versturen;
  • Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Omdat we graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze gebruikers, slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst.

Door het gebruik van onze dienst is het ook mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke informatie opslaan van derden, zoals de klanten van onze directe gebruikers. Je bent als gebruikersaccounthouder van MoneyCloud.be. zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je invoert. Zorg ervoor, als gebruikersaccounthouder, dat je klanten op de hoogte zijn van dit privacy statement.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de GDRP, vergeten te worden. Je kunt dit doen door je gebruikersaccount te verwijderen. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Beveiliging van je gegevens

We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.

We hebben bijna alle service activiteiten geautomatiseerd zodat er maar een kleine set aan menselijke interactie vereist is door ons technisch personeel. Ze hebben standaard geen toegang tot je account en data, in plaats daarvan krijgen ze alleen onder streng toezicht van management toegang wanneer dat nodig is zoals het oplossen van problemen en het toevoegen en verbeteren van functies en mogelijkheden binnen je account, zoals bij elke andere online dienstverlener. Dit type toegang is zwaar beveiligd met o.a. extra authorisatiecodes en veiligheidssleutels.

Je kunt anderen toegang geven tot jouw administratie door extra gebruikers toe te voegen. Je kunt per gebruiker aangeven tot welke onderdelen deze persoon toegang heeft.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) je gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten.

We behouden ons het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Greenfield BVBA of moneycloud.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jouw hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op MoneyCloud.be of een advertentie in een landelijk dagblad.

Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies

Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

We kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Indien je nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt je graag verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.